Ponuda za otkup pšenice roda 2019. – Novosti – Granolio
Tržišni lider u proizvodnji pšeničnog brašna

Naši brandovi:

Farina Mlin Kopanica

Ponuda za otkup pšenice roda 2019.

KlasaHlVlagaPrimjeseProteinCijena kn/kg 
IV70 - 74max. 13,5 %max. 5%< 10,500,94 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%10,50 - 10,690,955 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%10,70 - 10,890,96 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%10,90 - 11,090,965 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%11,10 - 11,290,97 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%11,30 - 11,490,975 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%11,50 - 11,690,98 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%11,70 - 11,890,985 
IIImin. 74max. 13,5 %max. 5%11,90 - 11,990,99 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%12,00 - 12,191,03 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%12,20 - 12,391,045 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%12,40 - 12,591,06 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%12,60 - 12,791,07 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%12,80 - 12,991,08 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%13,00 - 13,191,09 
II min. 76max. 13,5 %max. 5%13,20 - 13,491,1 
Imin. 78max. 13,5 %max. 5%13,50 - 14,991,15 
premiummin. 80max. 13,5 %max. 5%15,00 i više1,2 
       
       
Sva pšenica hektolitarske mase ispod 74 kg/hl smatra se IV. klasom  
       
       
Ukoliko hektolitarska težina ne zadovoljava najnižu propisanu vrijednost klase kojoj 
pripada po sadržaju proteina, cijena se umanjuje za 0,02 kn/kg za svaki umanjeni 1 kg/hl
       
       
Cijena se uvećava za PDV - 25 %    
       
       
       
       
       
       
*  Za isporuku pšenice sa sadržajem vlage iznad 13,50 % prilikom ulaznog obračuna pšenice naturalno se korigiraju isporučene količine na način da se predana količina umanjena za ulazni kalo množi koeficijentom iskorištenja „K“                                                                                        K=(100-utvrđena vlaga)/(100-13,5). 
**  Za isporuku pšenice sa sadržajem primjese iznad 5,00 % prilikom obračuna u prijemu i otkupu naturalno se korigiraju isporučene količine pšenice na način da se predana količina umanjena za ulazni kalo množi koeficijentom iskorištenja „K“                                                         K=(100-utvrđena nečistoća)/(100-5). 
***  Usluga prijema, sušenja, skladištenja i otpreme merkantilne pšenice rod 2019. se obračunava po Cjeniku usluga od 26.06.2019. 
 Plaćanje po obračunu i ispostavljenom vlasničkom listu i računu.