Proizvodnja – Granolio


Proizvodnja mlijeka

Zdenačka farma d.o.o.

Zdenačka farma se nalazi u Velikim Zdencima i udaljena je 5 kilometara od Zdenke mliječnih proizvoda. U kompletno rekonstruiranoj i moderniziranoj farmi proizvodi se visokokvalitetno mlijeko koje daju mliječne krave vrhunskog genetskog potencijala. Pažljivo pripremljena hrana, stručni i educirani djelatnici, vrhunski uvjeti za životinje omogućavaju i garantiraju iznimnu kvalitetu i količinu proizvedenog mlijeka.

Adresa:
Mate Lovraka 118/b, Veliki Zdenci
Županija:
Bjelovarsko-Bilogorska
Djelatnost:
Farma mliječnih krava
Kapacitet:
500 krava u laktaciji
Zdenačka farma Zdenačka farma Zdenačka farma Zdenačka farma