Poljoprivreda i prehrambena industrija – Granolio


Poljoprivreda i prehrambena industrija

Žitar d.o.o.

Društvo Žitar d.o.o. nalazi se u Donjem Miholjcu. Društvo postoji od 1999. godine i bavi se poljoprivrednom proizvodnjom, povrtlarstvom, proizvodnjom stočne hrane, skladištenjem žitarica i uljarica te organizacijom poljoprivredne proizvodnje kroz kooperaciju.

Ratarska proizvodnja
Primjenom najsuvremenije tehnologije uz podršku struke postižu se vrhunski rezultati i prinosi na području poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje sjemena. Uzgaja se uljana repica, ječam, pšenica, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret i kukuruz te sjemenska proizvodnja pšenice, ječma, soje i kukuruza, na sveukupno 1100 ha zemlje.

Stočarska proizvodnja
Za proizvodnju mlijeka izgradili smo novu farmu za muzne krave kapaciteta 300 krava te farmu za tov junadi kapaciteta 200 junadi. Za proizvodnju svinjskog mesa raspolažemo s dva nova objekta za tov svinja kapaciteta 2.800 svinja.

Proizvodnja stočne hrane
Raspolažemo suvremeno opremljenom mješaonom stočne hrane, certificirane po HACCP standardu, kapaciteta 30.000 tona stočne hrane za svinje, goveda i perad.

Skladištenje i sušenje žitarica i uljarica
Raspolažemo sa 38.500 t silosnih kapaciteta i 30.000 t podnih skladišta. Licencirani smo skladištar (upisan u Upisnik ovlaštenih skladištara) Rješenjem Ministarstva poljoprivrede za skladištenje i izdavanje skladišnica do 5.000 tona ovlaštenog kapaciteta čuvanja žitarica i uljarica. Opremljeni smo svom tehničkom opremom potrebnom za obavljanje tehnoloških postupaka vezanih uz prijem roba, skladištenje, doradu i otpremu žitarica i uljarica.

Dorada sjemena
Godišnje dorađujemo 5.000 tona sjemenske pšenice i 1000 tona sjemenskog ječma, soje i tritikala.

Organizacija poljoprivredne proizvodnje kroz kooperaciju
Proizvodnju i otkup poljoprivrednim proizvoda s našim kooperantima organiziramo na približno 8.000 ha. Osiguravamo sav potreban repromaterijal (sjeme, gnojivo, zaštitna sredstva) te stručnu savjetodavnu uslugu.

Adresa:
Kralja Držislava 1, 31540 Donji Miholjac
Županija:
Osječko-Baranjska
Djelatnost:
Poljoprivreda i prehrambena industrija